St
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     3g_G p. mod i mas 206
  2G-1/2 prac wekt 209
2 8:50- 9:35     3g_G-1/2 prac 3D 209
  2G-1/2 prac wekt 209
3 9:40-10:25 3g_G p. mod i mas 209
  3g_G-1/2 prac 3D 209
3g_G-2/2 prac 3D 209
2G-1/2 prac wekt 209
4 10:40-11:25   3g_A-2/2 komputer.wsp 112
3g_G-1/2 prac 3D 209
3g_G-2/2 prac 3D 209
2G-2/2 prac wekt 209
5 11:30-12:15 4G prac.wydr.cy A
  3g_G masz.wyd.cyf 209
3g_G-2/2 prac 3D 209
2G-2/2 prac wekt 209
6 12:20-13:05 4G prac.wydr.cy A
4G obr wydr 110
4B-2/2 prac.wydr.cy A
3G masz.wyd.cyf 105
2G-2/2 prac wekt 209
7 13:10-13:55 1G-2/2 prac wekt 209
3g_G masz.wyd.cyf 206
4B-2/2 prac.wydr.cy A
3G masz.wyd.cyf 105
3g_G masz.wyd.cyf 11
8 14:00-14:45 1G-2/2 prac wekt 209
3g_G p. mod i mas 206
    4B-2/2 obr wydr 209
9 14:50-15:35 1G-1/2 prac wekt 209
       
10 15:40-16:25 1G-1/2 prac wekt 209
       
Drukuj plan
wygenerowano 26.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum